tisdag 21 februari 2012

Vad är det som händer egentligen i Katrineholm?

Kunskapsskolan har beviljats bygglov för en fastighet. Det är en nyhet som inte är särskilt anmärkningsvärd, om det inte varit just i Katrineholm som detta har skett. För ett år sedan ville Floda Friskola öppna skola i samma kvarter, men fick avslag på sin begäran av bygglov. Avståndet mellan dessa båda fastigheter, som det i praktiken gäller, är ca 100 m. Byggnadsnämndens motiv till att säga nej till Floda var trafiksituationen. Men nu är det helt okej med trafiken utanför skolan, menar nämnden. Det är samma gata, det är samma lastbilar och tunga trafik som för ett år sedan. Plötsligt finns inga hinder för att lägga en skola på den platsen som var omöjlig tidigare.
Vad är det som händer egentligen bland kommunens politiker? Det som många medborgare börjar undra är varför kommunen inte behandlar olika aktörer lika. Var är rättssäkerheten? Var finns likabehandlingen?  Var är allas lika värde inför lagen?
Det jag i min vildaste fantasi aldrig kunde ana har fastnat som en tanke i min hjärna;   Behandlas en vinstdrivande skola mer fördelaktigt än en friskola som enbart drivs på ideell grund?  Det är i så fall en helt omöjlighet att förstå . Och så får det givetvis inte vara men frågan ligger nära tillhands, tyvärr.  För hur ska man annars tolka kommunens besked. Floda motarbetas ständigt, medan den stora koncernen, Kunskapsskolan, får manegen krattad direkt! 
Har moderaterna och socialdemokraterna blivit så maktfullkomliga att man inte bryr sig om den lilla människan som lever i kommunen idag. Man kanske inte tycker att man behöver bry sig?  Men det är i så fall en fatal missbedömning-vilket framtiden nog kommer att utvisa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar